ÎNFIINȚARE DEPARTAMENT CERCETARE METODE INOVATIVE DE TRATARE ALE AFECȚIUNILOR APARATULUI NEURO-LOCOMOTOR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competititvitate 2014-2020.

Beneficiar:

International Modeling Company S.R.L. (CUI: 33819134)

COD MySMIS

COD MySMIS 121822

Finanțare:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (cdi) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor / Acțiunea: 1.1.1 MARI INFRASTRUCTURI DE CD / Secțiunea A – Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor.

Detalii proiect:

Proiectul se implementează în perioada 11.06.2018 – 10.06.2020, în municipiul Iași, Calea Chișinăului nr. 29, C 40, etaj 3, Județul Iași, județul Iași.

Autoritatea de Management este Ministerul Fondurilor Europene, Organism Intermediar Ministerul Cercetării și Inovării.

Obiectivul general este înființarea unui departament în vederea cercetării de metode inovative pentru tratarea afecțiunilor aparatului neuro-locomotor prin concentrarea de resurse umane și materiale de vârf în domeniul sănătății. Scopul acestui proiect răspunde obiectivelor strategice europene și naționale contribuind prin metodele și dispozițivele medicale ce urmează a le dezvolta la prevenirea și tratarea unor boli care determină scăderea calității vieții în societatea contemporană.

Rezultat preconizat:

Rezultatul imediat al proiectului va fi desfășurarea de activități de cercetare şi dezvoltare tehnologică de mare complexitate ce vor include crearea de dispozitive medicale și softuri noi cu scopul prevenirii și tratării afecțiunilor neuro-locomotorii precum și cercetarea de metode inovative pentru refacerea funcțiilor aparatului locomotor prin redobandirea structurii complexe a acestuia, prin restabilirea structurii anatomice initiale (os, muschi, ligamente, nervi etc.) sau prin substituenti sintetici ai acestora care să redea cat mai fidel structura si functiile initiale (aditii de os, orteze etc.)

Valoare proiect:

Proiectul are o valoare totală de 33,657,942.15 lei, din care valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană de 15,148,029.02 lei și a finanțării naționale de 2,679,534.53 lei.

Contact:

Date de Contact: INTERNATIONAL MODELING COMPANY S.R.L., adresa Municipiul Iasi, Calea Chișinăului, nr.29, C43/1, parter parțial, biroul nr.2, Județul Iași.

Articole

TOP