6.Electroterapia

Electroterapia foloseşte curentul electric pentru a obţine efecte fiziologice şi terapeutice asupra organismului uman.  Curentul electric este caracterizat de o anumită intensitate şi o anumită tensiune: el va străbate organismul, care la rândul său va opune o anumită rezistenţă la trecerea curentului.

Efectele biologice ale electroterapiei:

  • antialgic (blocarea transmiterii durerii)
  • ionizant (facilitează penetrarea transcutană a unor substanţe chimice şi migrarea tisulară a ionilor)
  • excitomotor (induce contracţia independent de voinţa persoanei)
  • vasodilatator, nutritiv
  • antiedematos, rezorbtiv.

Forme de electroterapie utilizate în cadrul IMC Hospital

  • Curent Galvanic
  • Curent electric de joasă frecvență (Träbert, TENS, diadinamic, rectangular, electrostimulare)
  • Curent electric de medie frecvență (interferențial)
  • Curent electric de înaltă frecvență (unde scurte, microunde)

Electroterapia  poate fi folosită atât pentru tratarea cât și prevenirea afecțiunilor din sfera otopedico-traumatice , reumatologice , neurologice , dermatologice și ginecologice.

TOP